Last Update: 17 Oct 2017
Version 8.0.2
 
Lawatan Kerja Dato' Sri Ahmad Shabery Cheek
Program Vaksinasi di Bahagian Serian
Posted on 06 Aug 2017

Adalah dimaklumakan bahawa pada 07 Ogos 2017, JPVS akan mengadakan Program Pemvaksinan Anjing  secara besar-besaran di Bahagian Serian seperti berikut:

  • Kampung Terbat Leban
  • Kampung Terbat Mawang
  • Kampung Mayang Kawan
  • Kampung Sebintin
  • Kampung Engkeroh